Despre noi

Noi suntem RIGCERT

Organism de certificare activ pe piețele din Europa de Sud și Est din anul 2012; acreditat pentru certificarea sistemelor de management de către ESYD, Sistemul Național de Acreditare din Grecia – membru European Accreditation (EA),  International Accreditation Forum (IAF) și semnatar al protocoalelor de recunoaștere de tip MLA.

Acreditare pentru certificarea sistemelor de management. Certificat de acreditare nr.1099.

Valorile în care credem

Certificarea reprezintă confirmarea respectării unor cerințe acceptate la nivel mondial iar procesul de audit trebuie să ajute organizația să găsească modalități prin care să iși îmbunătățească în mod constant activitatea.

 

Având în vedere faptul că valoarea certificării este dată de încrederea pe care aceasta o oferă publicului, este vital ca acest proces să fie derulat în mod imparțial de către persoane competente. Politica RIGCERT referitoare la imparțialitate este disponibilă aici.

 

RIGCERT respectă prevederile standardului ISO/IEC 17021 ce definește cerințele aplicabile organismelor de certificare sisteme de management precum și pe cele ale documentelor IAF (International Accreditation Forum) și EA (European Accreditation). Acest fapt este confirmat de acreditarea RIGCERT ale cărei detalii pot fi consultate pe website-ul ESYD.

De ce să alegeți RIGCERT?

E simplu…


– noi știm că rolul auditului este de a vă ajuta să vă îmbunătățiți;
– avem o acreditare recunoscută de la un organism de acreditare național din Uniunea Europeană, conform Regulamentului European 765/ 2008 și legislației naționale;
cunoaștem bine piața de certificare din România și cerințele acesteia;
– suntem un partener de încredere și vă stăm la dispoziție oricând;
– acreditarea noastră asigură recunoașterea națională și internațională a certificatelor;
– avem o experiență acumulată în sute de audituri, pe care suntem gata să o împărtășim;
– suntem eficienți, prompți și știm ce inseamnă o colaborare pe termen lung.

Care sunt elementele componente ale ciclului P-D-C-A?
Ce înseamnă o cerință declarată neaplicabilă conform ISO 9001:2015?
Care dintre următoarele acțiuni pot fi considerate activități post-livrare conform ISO 9001:2015?
Care este frecvența solicitată de ISO 9001:2015 pentru realizarea auditurilor interne?
Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

1. Care este relația între aspecte de mediu și impacturi asupra mediului?
2. Care afirmație este adevărată conform ISO 14001:2015?
3. Acțiunea corectivă este?
4. Conform ISO 14001:2015 obligațiile de conformare se referă la
5. Pentru determinarea aspectelor de mediu ciclul de viață al unui produs poate include etape precum:

1. Politica în domeniul sănătății și securității ocupaționale
2. Ce reprezintă un “near-miss”?
2. OHSAS 18001 solicită:
4. Care dintre următoarele afirmații este falsă?
5. Conform OHSAS 18001 sănătatea și securitatea vizitatorilor la locul de muncă este în responsabilitatea organizației?

1. Ce reprezintă declarația de aplicabilitate?
2. În situația în care aceeași persoană este responsabilă atât pentru inițierea cât și pentru aprobarea unor tranzacții ce control de securitatea informației este încalcat?
3. În situația în care subcontractează dezvoltarea de software organizația are responsabilitatea de a monitoriza activitatea subcontractanților sub aspectul securității informației?
4. Decizia de a accepta un risc de securitatea informației este o opțiune posibilă de tratare?
5. La ce se referă principiul independenței în cazul auditurilor interne?