De la OHSAS 18001 la ISO 45001

În martie 2018 urmează a fi publicat standardul ISO 45001:2018 – Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. Cerințe cu ghid de utilizare.

Utilizat de multe ori greșit sub titulatura de ISO 18001, standardul britanic OHSAS 18001 nu a fost dezvoltat sub “umbrela“ ISO. Diferite versiuni ale acestui standard sunt utilizate în prezent în peste 127 de țări conform statisticilor Organizației Internaționale de Standardizare.

ISO 45001 va fi astfel primul standard dezvoltat la nivelul ISO, pentru a stabili cerințele unui sistem de management al sănătății și securității ocupaționale.

A fost agreată o perioadă de trei ani de la publicarea ISO 45001 pentru a finaliza tranziția de la OHSAS 18001 la acest standard.

Astfel organizațiile ce dețin un sistem de management al sănătății și securității ocupaționale certificat vor fi nevoite să se conformeze cerințelor ISO 45001, iar tranziția certificării se va realiza în urma unui audit care în cele mai multe cazuri va coincide cu un audit de supraveghere sau recertificare.

RIGCERT va face publică politica sa privind migrarea de la OHSAS 18001 la ISO 45001Care sunt elementele componente ale ciclului P-D-C-A?
Ce înseamnă o cerință declarată neaplicabilă conform ISO 9001:2015?
Care dintre următoarele acțiuni pot fi considerate activități post-livrare conform ISO 9001:2015?
Care este frecvența solicitată de ISO 9001:2015 pentru realizarea auditurilor interne?
Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

1. Care este relația între aspecte de mediu și impacturi asupra mediului?
2. Care afirmație este adevărată conform ISO 14001:2015?
3. Acțiunea corectivă este?
4. Conform ISO 14001:2015 obligațiile de conformare se referă la
5. Pentru determinarea aspectelor de mediu ciclul de viață al unui produs poate include etape precum:

1. Politica în domeniul sănătății și securității ocupaționale
2. Ce reprezintă un “near-miss”?
2. OHSAS 18001 solicită:
4. Care dintre următoarele afirmații este falsă?
5. Conform OHSAS 18001 sănătatea și securitatea vizitatorilor la locul de muncă este în responsabilitatea organizației?

1. Ce reprezintă declarația de aplicabilitate?
2. În situația în care aceeași persoană este responsabilă atât pentru inițierea cât și pentru aprobarea unor tranzacții ce control de securitatea informației este încalcat?
3. În situația în care subcontractează dezvoltarea de software organizația are responsabilitatea de a monitoriza activitatea subcontractanților sub aspectul securității informației?
4. Decizia de a accepta un risc de securitatea informației este o opțiune posibilă de tratare?
5. La ce se referă principiul independenței în cazul auditurilor interne?