ISO 39001

SIGURANȚA TRAFICULUI RUTIER

Confirmarea angajamentului de a preveni accidentele rutiere.

Preocuparea pentru drumuri sigure, confirmată printr-o certificare recunoscută, acreditată.

De ce o certificare conform ISO 39001?

Pentru că ISO 39001 este un standard acceptat la nivel internațional ca și referință pentru managementul siguranței rutiere.

Pentru că acest standard este aplicabil pentru diverse categorii de organizații care interacționează cu infrastructura rutieră: transportatori și operatori de flote auto, organizații ce desfășoară activități generatoare de trafic către și dinspre locațiile deținute (de exemplu supermarketuri, spitale, instituții de învățământ), furnizori de servicii în legătură cu infastructura rutieră (de exemplu proiectare, construcție, amenajare, operare, întreținere, monitorizarea traficului sau servicii de urgență).

Pentru că o certificare ISO 39001 serioasă, sub o acreditare recunoscută, în regim IAF (International Accreditation Forum), poate reprezenta un argument în relațiile cu clienți sau parteneri importanți.

Pentru că un sistem de management al siguranței traficului rutier poate ajuta o organizație să prevină tragedii cu consecințe greu de estimat.

Siguranța traficului rutier este o chestiune extrem de delicată, având în vedere că numărul estimat de victime ale accidentelor rutiere la nivel global este în jur de 1,3 milioane anual. Adică la fiecare 30 de secunde o persoană își pierde viața undeva în lume într-un accident de circulație. Mai mult decât atât, peste 50 de milioane de persoane sunt rănite în accidente rutiere în fiecare an. Statisticile arată că accidentele rutiere reprezintă cauza principală a deceselor pentru personele între 20-24 de ani.

În mod cert fără o intervenție adecvată aceste cifre vor continua să crească în condițiile creșterii numărului de vehicule.

Un prim răspuns a venit în 2011 când Națiunile Unite au adoptat rezoluția A/RES/64/255 declarând decada 2011 – 2020 ca fiind Decada de acțiune pentru siguranță rutieră.

În 2012 ISO a publicat standardul ISO 39001 pentru a servi ca un instrument ce poate fi utilizat de către autoritățile sau organizațiile ce utilizează, administrează, dezvoltă sau întrețin infrastructura rutieră, cu scopul de a reduce numărul de accidente și consecințele acestora.

ISO 39001 a fost dezvoltat cu suportul experților din peste 40 de țări, cu participarea a 16 organizații reprezentative la nivel mondial incluzând Organizația Mondială a SănătățiiBanca Mondială și International Road Federation. Acest standard definește cerințele pentru un sistem de management al siguranței traficului rutier.

Cerințele lui ISO 39001 includ printre altele: dezvoltarea unei politici privind siguranța traficului rutier, stabilirea și monitorizarea de obiective și factori de performanță pentru siguranța rutieră (factori pe care organizația îi poate controla și care îi pot îmbunătăți performanța de siguranță rutieră – de exemplu selecția și motivarea șoferilor, planificarea rutelor, numărul permis de ore de șofat, viteza de deplasare, starea tehnică a vehiculelor, conștientizarea, instruirea și starea fizică a șoferilor, regulile referitoare la consumul de alcool și stupefiante, regulile privind purtarea centurii de siguranță, conduita recomandată în trafic sau echipamentul de protecție în funcție de tipul vehiculelor utilizate.

Alte cerințe ale lui ISO 39001 se referă la pregătirea pentru a face față situațiilor de urgență în trafic, aplicarea de controale pentru a preveni accidentele rutiere, monitorizarea sistemului de management prin audituri interne și analize, tratarea neconformităților sau îmbunătățirea continuă.

RIGCERT furnizează servicii de certificare sub acreditare în regim IAF (International Accreditation Forum) pentru sisteme de management al siguranței traficului rutier conform ISO 39001.

 

Procesul de certificare

în câțiva pași simpli
01.

Solicitare și analiză

Ne furnizați câteva informații aici despre certificarile ce vă interesează, domeniul de activitate și specificul organizației. Analizăm și transmitem o ofertă.

02.

Contractarea

Dacă sunteți de acord cu oferta, semnăm contractul de certificare și planificăm auditul de comun acord, în funcție de necesitățile dumneavoastră.

03.

Auditul de certificare

Nu putem certifica ceva despre care nu știm nimc.

Nu există certificare fără un audit.

Auditul nu este o inspecție, ci un prilej de a găsi oportunități de îmbunătățire.

04.

Obținerea certificării

Certificarea se acordă în baza concluziilor favorabile ale auditului. Certificările sunt valabile 3 ani, dar cu audituri de supraveghere anuale. 

Certificări recunoscute peste tot
De ce să lucrezi cu noi?
Certificări recunoscute, acreditate

Oferim servicii de certificare acreditată în regim IAF (International Accreditation Forum), acceptate de către orice instituție sau partener din România, din Europa, sau de oriunde altundeva.

Operativitate

Știm că în multe cazuri certificarea este necesară într-un anumit context și... probabil repede. Facem tot ce putem pentru a ne adapta solicitărilor.

Tarife competitive

Prețul certificării este un element important în alegerea furnizorului și urmărim să oferim tarife competitive ținând cont de specificul fiecărui client.

Suport

De multe ori clienții noștri revin cu solicitări suplimentare pentru diverse alte scheme de certificare sau servicii conexe.

Clienții noștri
Suntem mândri că le-am stat alături în certificarea sistemelor de management!
Avem nevoie de câteva informații
pentru a vă putea face o ofertă corespunzătoare

Vă rugăm completați chestionarul cu informațiile solicitate și veți primi oferta noastră la adresa de email comunicată