ISO 37001

MANAGEMENT ANTI-MITĂ

Conduită etică în afaceri demonstrată cu o certificare credibilă conform ISO 37001.

Prevenirea și combaterea corupției la nivel de companie este facilitată prin utilizarea unui standard internațional

De ce o certificare anti-mită conform ISO 37001?

Pentru că o certificare acreditată, credibilă, conform ISO 37001 reprezintă dovada angajamentului unei organizații de a acționa în mod etic, a preveni și trata cazurile de corupție.

Pentru că o certificare ISO 37001 demonstrează deschiderea organizației în a fi evaluată extern pe acest subiect sensibil.

Pentru că o certificare serioasă conform ISO 37001 poate reprezenta un factor hotărâtor în stabilirea unei relații de afaceri cu un partener major.

Pentru că acest standard este potrivit pentru organizații publice, private sau pentru entități neguvernamentale, indiferent de domeniul de activitate sau dimensiune.

Pentru că o asemenea certificare vă poate ajuta să definiți controale care vor asigura transparență și vor preveni situații ulterioare neplacute.

Corupția afectează dezvoltarea unei societăți, erodează justiția, sporește sărăcia, influențează în mod negativ competiția, conduce la creșterea costurilor pentru o afacere, reduce încrederea în instituții și poate conduce la pierderi materiale sau chiar de vieți omenești.

Eforturile autorităților reușesc să combată într-o oarecare mărură acest flagel (cu diferențe semnificative de la o țară la alta), dar în mod evident ele nu sunt suficiente pentru a-l elimina.

Acesta este motivul pentru care ISO a hotărât să dezvolte un standard internațional care să trateze managementul anti-mită.

Prin urmare în 2016, a fost publicat ISO 37001, ce definește cerinețele unui sistem de management anti-mită. Acesta este un standard internațional, deci se aplică în mod similar oriunde pe glob, în acord cu prevederile legislației locale bineînțeles.

ISO 37001 este menit a ajuta organizațiile în eforturile de a preveni, detecta și trata situațiile ce implică mita.

Implementarea voluntară a unui asemenea standard și obținerea unei certificări recunoscute conform ISO 37001 demonstrează că organizația este angajată în a lupta cu acest fenomen negativ.

RIGCERT furnizează servicii de certificare cu acreditare în regim IAF (International Accreditation Forum) pentru sisteme de management anti-mită conform ISO 37001:2016.

ISO 37001 este un standard de sistem de management deci are o structură similară cu cea a altor asemenea documente (de exemplu ISO 9001 sau ISO/IEC 27001).

Printre altele, organizațiilor ce implementează ISO 37001 li se solicită să definească o politică anti-mită, să realizeze evaluări de riscuri, să definească controale financiare și non-financiare, să-și instruiască angajații, să trateze riscurile legate de mită asociate activităților derulate de partenerii de afaceri sau să investigheze situațiile unde există suspiciuni legate de dare sau luare de mită.

Standardul tratează atât situațiile în care mita este inițiată de către personalul organizației sau terți ce acționează în numele acesteia, cât și acele situații în care angajații organizației sunt vizați de primirea de mită.

Deși conformitatea cu ISO 37001 nu elimină riscurile legate de darea și primirea de mită, această certificare demonstrează că există un angajament asumat al organizației în această direcție și că sunt implementate măsuri de control pentru a trata aceste riscuri.

Procesul de certificare

în câțiva pași simpli
01.

Solicitare și analiză

Ne furnizați câteva informații aici despre certificarile ce vă interesează, domeniul de activitate și specificul organizației. Analizăm și transmitem o ofertă.

02.

Contractarea

Dacă sunteți de acord cu oferta, semnăm contractul de certificare și planificăm auditul de comun acord, în funcție de necesitățile dumneavoastră.

03.

Auditul de certificare

Nu putem certifica ceva despre care nu știm nimc.

Nu există certificare fără un audit.

Auditul nu este o inspecție, ci un prilej de a găsi oportunități de îmbunătățire.

04.

Obținerea certificării

Certificarea se acordă în baza concluziilor favorabile ale auditului. Certificările sunt valabile 3 ani, dar cu audituri de supraveghere anuale. 

Certificări recunoscute peste tot
De ce să lucrezi cu noi?
Certificări recunoscute, acreditate

Oferim servicii de certificare acreditată în regim IAF (International Accreditation Forum), acceptate de către orice instituție sau partener din România, din Europa, sau de oriunde altundeva.

Operativitate

Știm că în multe cazuri certificarea este necesară într-un anumit context și... probabil repede. Facem tot ce putem pentru a ne adapta solicitărilor.

Tarife competitive

Prețul certificării este un element important în alegerea furnizorului și urmărim să oferim tarife competitive ținând cont de specificul fiecărui client.

Suport

De multe ori clienții noștri revin cu solicitări suplimentare pentru diverse alte scheme de certificare sau servicii conexe.

Clienții noștri
Suntem mândri că le-am stat alături în certificarea sistemelor de management!
Avem nevoie de câteva informații
pentru a vă putea face o ofertă corespunzătoare

Vă rugăm completați chestionarul cu informațiile solicitate și veți primi oferta noastră la adresa de email comunicată