CERTIFICARE INTEGRATĂ

Integrarea sistemelor de management, o soluție eficientă

Certificări acreditate pentru sisteme de management integrate, pentru economie de resurse.

De ce o certificare de sistem de management integrat?

Pentru că auditul unui sistem de management integrat economisește timp (comparativ cu auditarea individuală a fiecarui sistem) și prin urmare este mai avantajoasă economic.

Pentru că în contextul actual, organizațiilor li se solicită să dețină mai mult de o certificare de sistem de management.

Pentru că ISO susține această abordare integrată, standardele publicate în ultimii ani având azi o structură asemănătoare.

Multe organizații decid să implementeze și să certifice sisteme de management ce răspund cerințelor mai multor standarde în același timp. În acest fel pot fi tratate discipline diferite într-un singur sistem de management integrat. De exemplu un sistem de management integrat calitate – securitatea informației care respectă cerințele lui ISO 9001 și pe cele ale lui ISO/IEC 27001 sau un sistem de management integrat ce răspunde cerințelor ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001 (Calitate – Mediu – Sănătate și securitate în muncă).

O astfel de abordare aduce beneficii importante pentru o organizație în ceea ce privește efortul dar și costurile pentru implementarea și certificarea sistemului său de management. Totodată un sistem de management integrat necesită mai puțin efort de administrare comparativ cu sisteme de management separate care să trateze discipline diferite în mod individual.

ISO a oferit un important suport în a facilita integrarea a două sau mai multe standarde într-un sistem de management integrat, prin utilizarea unei structuri similare pentru toate standardele de sistem de management publicate în ultimii ani.

Standardele de sistem de management au inclus dintotdeauna o serie de cerințe similare – precum existența unei documentații (politici, proceduri, manuale, instrucțiuni de lucru, etc.), necesitatea de a stabili și monitoriza obiective, derularea de audituri interne și analize de management, identificarea și tratarea neconformităților. Aceste cerințe similare au fost utilizate ca și bază pentru integrare, dar continuau să existe diferențe semnificative între standarde. Astfel, utilizarea unei structuri comune (aceleași capitole majore) pentru toate standardele, a adus un ajutor important atât pentru implementare cât și pentru auditarea sistemelor de management integrate.

Tot în scopul de a susține organizațiile în efortul de implmentare a unui sistem de management care să trateze cerințele mai multor standarde a fost elaborată de către BSI (The British Standards Institution) o publicație denumită PAS 99 (Publicly Available Specification).

RIGCERT furnizează servicii de audit și certificare acreditată în regim IAF (International Accreditation Forum) pentru sisteme de management integrate.

Procesul de certificare

în câțiva pași simpli
01.

Solicitare și analiză

Ne furnizați câteva informații aici despre certificarile ce vă interesează, domeniul de activitate și specificul organizației. Analizăm și transmitem o ofertă.

02.

Contractarea

Dacă sunteți de acord cu oferta, semnăm contractul de certificare și planificăm auditul de comun acord, în funcție de necesitățile dumneavoastră.

03.

Auditul de certificare

Nu putem certifica ceva despre care nu știm nimc.

Nu există certificare fără un audit.

Auditul nu este o inspecție, ci un prilej de a găsi oportunități de îmbunătățire.

04.

Obținerea certificării

Certificarea se acordă în baza concluziilor favorabile ale auditului. Certificările sunt valabile 3 ani, dar cu audituri de supraveghere anuale. 

Certificări recunoscute peste tot
De ce să lucrezi cu noi?
Certificări recunoscute, acreditate

Oferim servicii de certificare acreditată în regim IAF (International Accreditation Forum), acceptate de către orice instituție sau partener din România, din Europa, sau de oriunde altundeva.

Operativitate

Știm că în multe cazuri certificarea este necesară într-un anumit context și... probabil repede. Facem tot ce putem pentru a ne adapta solicitărilor.

Tarife competitive

Prețul certificării este un element important în alegerea furnizorului și urmărim să oferim tarife competitive ținând cont de specificul fiecărui client.

Suport

De multe ori clienții noștri revin cu solicitări suplimentare pentru diverse alte scheme de certificare sau servicii conexe.

Clienții noștri
Suntem mândri că le-am stat alături în certificarea sistemelor de management!
Avem nevoie de câteva informații
pentru a vă putea face o ofertă corespunzătoare

Vă rugăm completați chestionarul cu informațiile solicitate și veți primi oferta noastră la adresa de email comunicată