EN 15224. Calitate în îngrijirea sănătății

Solicită ofertă
de certificare

031.108.96.53

office@rigcert.ro

EN 15224:2016 este un standard european ce stabileste cerintele pentru un sistem de management al calitatii in domeniul serviciilor de ingrijire a sanatatii. Standardul este aplicabil in aceeasi masura pentru organizatii de stat sau private ce furnizeaza servicii in domeniul sanitar.

Standardul utilizeaza ca si baza cerintele lui ISO 9001:2015 particularizandu-le pentru domeniul specific al ingrijirii sanatatii dar adaugand si o serie de cerinte suplimentare.

 

RIGCERT ofera servicii de audit si certificare SR EN 15224:2016 care va ajuta sa demonstrati performanta manageriala in domeniul sanitar si eforturile pentru indeplinirea cerintelor partilor interesate (ex. pacienti, apartinatori, case de asigurari, autoritati de acreditare).

Standardul EN 15224 si relatia cu ISO 9001

Desi utilizeaza principiile si conceptele managementului calitatii dezvoltate de seria de standarde ISO 9000 si structura standardului ISO 9001:2015, SR EN 15224:2016 se adreseaza in mod explicit aspectelor legate de calitate in serviciile medicale (incluzand aici procesele clinice, cercetarea si invatamantul medical).

Standardul EN 15224 identifica 11 aspecte referitoare la calitate care, in baza experientei clinice, sunt considerate relevante pentru organizatiile ce furnizeaza servicii de ingrijirea sanatatii si anume: ingrijire corecta si adecvata; disponibilitate; continuitate a ingrijirii; eficacitate; eficienta; echitate; ingrijire bazata pe cunoastere si dovezi; ingrijire centrata pe pacient; implicare a pacientului; siguranta a pacientului si actualitate/ accesibilitate a serviciilor de ingrijire medicala.

Un accent important este pus pe managementul riscului clinic in scopul identificarii si tratarii acelor situatii ce pot conduce la impacturi negative asupra sanatatii pacientului.

Certificarea EN 15224

Certificarea EN 15224 se adreseaza oricarui tip de organizatie implicata in furnizarea serviciilor de ingrijire medicala inclusiv celor ce desfasoara si cercetare si/ sau invatamant medical.

Existenta unui sistem de management al calitatii conform ISO 9001 constituie un punct de plecare pentru obtinerea conformitatii cu EN 15224.

 

Pentru informatii suplimentare referitoare la acesta certificare va rugam sa ne contactati la office@rigcert.ro sau prin telefon la 031.108.96.53.

Cerere de oferta certificare

 

Care sunt elementele componente ale ciclului P-D-C-A?
Ce înseamnă o cerință declarată neaplicabilă conform ISO 9001:2015?
Care dintre următoarele acțiuni pot fi considerate activități post-livrare conform ISO 9001:2015?
Care este frecvența solicitată de ISO 9001:2015 pentru realizarea auditurilor interne?
Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

1. Care este relația între aspecte de mediu și impacturi asupra mediului?
2. Care afirmație este adevărată conform ISO 14001:2015?
3. Acțiunea corectivă este?
4. Conform ISO 14001:2015 obligațiile de conformare se referă la
5. Pentru determinarea aspectelor de mediu ciclul de viață al unui produs poate include etape precum:

1. Politica în domeniul sănătății și securității ocupaționale
2. Ce reprezintă un “near-miss”?
2. OHSAS 18001 solicită:
4. Care dintre următoarele afirmații este falsă?
5. Conform OHSAS 18001 sănătatea și securitatea vizitatorilor la locul de muncă este în responsabilitatea organizației?

1. Ce reprezintă declarația de aplicabilitate?
2. În situația în care aceeași persoană este responsabilă atât pentru inițierea cât și pentru aprobarea unor tranzacții ce control de securitatea informației este încalcat?
3. În situația în care subcontractează dezvoltarea de software organizația are responsabilitatea de a monitoriza activitatea subcontractanților sub aspectul securității informației?
4. Decizia de a accepta un risc de securitatea informației este o opțiune posibilă de tratare?
5. La ce se referă principiul independenței în cazul auditurilor interne?