Acreditarea noastra

RIGCERT este acreditat pentru certificarea sistemelor de management de catre Organismul National de Acreditare din Grecia, ESYD, conform certificatului de acreditare nr. 1099 disponibil aici, iar detaliile acreditarii noastre pot fi consultate pe site-ul ESYD.

ESYD este unul dintre membrii fondatori ai EA (European Accreditation), este membru al IAF (International Accreditation Forum) si semnatar al protocoalelor de recunoastere MLA (Multilateral Recognition Arrangements) la nivelul celor doua structuri.

Certificatele emise de catre RIGCERT sub acreditare ESYD beneficiaza de recunoastere nationala si internationala atat la nivelul Uniunii Europene si pe celelalte piete majore la nivel global.

Acreditare pentru certificarea sistemelor de management. Certificat de acreditare nr. 1099.

De ce este importanta acreditarea?

Acreditarea reprezinta atestarea din partea unui organism de acreditare a faptului ca o entitate (ex. organism de certificare, laborator) detine competenta, obiectivitatea si independenta necesare pentru a efectua activitati specifice de evaluare a conformitatii.

Acreditarile se obtin in urma unui proces de evaluare riguros iar organismele de certificare trebuie sa continue sa respecte cerintele standardelor si documentelor de referinta pentru a-si putea mentine acreditarile.

Acreditarea da valoare certificarilor, confera incredere asupra competentei organismului de certificare si asigura recunoasterea certificarilor de catre toate partile interesate.

Regulamentul European nr. 765/ 2008

La nivelul Uniunii Europene Regulamentul 765 defineste cadrul privind acreditarea si specifica in mod explicit faptul ca fiecare stat membru desemneaza un singur organism national de acreditare. Daca doreste sa obtina acreditarea, o entitate de certificare are obligatia de a se adresa organismului national din statul in care isi are sediul legal.

Regulamentul European (CE) 765 recunoaste EA (European Cooperation for Accreditation ca fiind asociatia organismelor nationale de acreditare din Europa ce stabileste reguli comune de aplicare a standardelor internationale cu scopul de a asigura ca o certificare emisa de un organism acreditat intr-un stat membru este recunoscuta in toate celelalte state membre.

Recunoasterea certificarilor. Ce acreditare confera recunoastere certificarilor.

Certificarile emise de organisme de certificare ce sunt acreditate de catre un organism de acreditare membru EA (European Accreditation) si IAF (International Accreditation Forum) sunt recunoscute de catre toate partile interesate (clienti, autoritati, parteneri de afaceri, etc).

Este important ca atunci cand alegeti un organism de certificare sa va asigurati ca acesta este acreditat iar acreditarea este obtinuta din partea unui organism de acreditare membru EA si IAF.

Lista organismelor de acreditare membre European Accreditation (EA) este disponibila aici.

Lista organismelor de acreditare membre ale International Accreditation Forum (IAF) este disponibila aici.

Care sunt elementele componente ale ciclului P-D-C-A?
Ce înseamnă o cerință declarată neaplicabilă conform ISO 9001:2015?
Care dintre următoarele acțiuni pot fi considerate activități post-livrare conform ISO 9001:2015?
Care este frecvența solicitată de ISO 9001:2015 pentru realizarea auditurilor interne?
Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

1. Care este relația între aspecte de mediu și impacturi asupra mediului?
2. Care afirmație este adevărată conform ISO 14001:2015?
3. Acțiunea corectivă este?
4. Conform ISO 14001:2015 obligațiile de conformare se referă la
5. Pentru determinarea aspectelor de mediu ciclul de viață al unui produs poate include etape precum:

1. Politica în domeniul sănătății și securității ocupaționale
2. Ce reprezintă un “near-miss”?
2. OHSAS 18001 solicită:
4. Care dintre următoarele afirmații este falsă?
5. Conform OHSAS 18001 sănătatea și securitatea vizitatorilor la locul de muncă este în responsabilitatea organizației?

1. Ce reprezintă declarația de aplicabilitate?
2. În situația în care aceeași persoană este responsabilă atât pentru inițierea cât și pentru aprobarea unor tranzacții ce control de securitatea informației este încalcat?
3. În situația în care subcontractează dezvoltarea de software organizația are responsabilitatea de a monitoriza activitatea subcontractanților sub aspectul securității informației?
4. Decizia de a accepta un risc de securitatea informației este o opțiune posibilă de tratare?
5. La ce se referă principiul independenței în cazul auditurilor interne?